Przejdźmy do metod sterowania, które zmieniają środek oporu bocznego łodzi. (4) Do tej kategorii zalicza się skręty kierownicy oraz (5) skrętne koła kierownicze na tylnej tablicy. Spójrzmy najpierw na sterowanie…